Werkwijze

Na het eerste contact maken wij een bevestigingsvoorstel, dat u ontvangt op de mail. Vervolgens kan een afspraak worden gemaakt voor telefonisch of persoonlijk overleg.

Na de eerste afspraak maken wij een conceptvoorstel op basis van uw wensen, waarvoor wij een vast bedrag afspreken. Afhankelijk van de benodigde stappen, wordt een uurtarief of een pakketprijs voor het project afgesproken. Communicatie kan als aparte post worden begroot, evenals reis- en eventueel verblijfkosten.

Facturering en betaling vinden plaats in deeltermijnen volgens afspraak.

Neem gerust contact met mij op. Ik sta u graag te hulp als u vragen heeft.